Giảm giá! Công hạnh người xưa Xem lớn hơn

Công hạnh người xưa

8935209620341

Sách mới phát hành

Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Thích Đạt Ma Khả Triết soạn dịch
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 216
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 27500đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 82 500 ₫

-25%

Giá bìa: 110 000 ₫

Từ quán sát thật tướng của các pháp, nhìn rõ hiện thực sống của mọi người, mọi loài, Đức Thế Tôn đã giác ngộ thành đạo bằng trí tuệ vô sư của mình.
Khi thấy và biết rõ nguyên nhân làm cho chúng sanh đau khổ như vậy, Ngài muốn đem hết tất cả những gì đã trải qua, đã thoát khỏi, đã thành tựu để chỉ cho chúng sanh theo đó mà tự hóa giải cho mình.
Dù đã đứng đầu trên muôn loài nhưng Đấng Điều Ngự vẫn thể hiện sự bình đẳng giữa Ngài và mọi người không khác: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh; ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành”. Ngài chân thành muốn mọi người phải tự tin chính mình cũng được như thế và ân cần chỉ hướng cho chúng ta những điều nên tránh, những việc nên hành, tất cả sẽ thành tựu như nhau.
Hòa thượng Tinh Vân đã sưu tập, xâu kết lại những mẫu chuyện về tấm gương của các vị Thánh đệ tử Phật, cho chúng ta có hướng để noi theo, để cảnh giác khi còn trên bước đường học tập tiến tu.
Đọc qua được tác phẩm của Ngài, Thích Đạt Ma Khả Triết rất lấy làm cảm kích công đức hoằng dương chánh pháp của Hòa thượng, đã chuyển ngữ tập sách này gửi đến các vị hữu duyên, nguyện cùng nhau kết chút duyên lành, cùng nhau học tập, nếu có được phần tiến bộ, đó cũng là đền đáp nhỏ trong bốn ơn nặng đã mang.
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Thích Đạt Ma Khả Triết soạn dịch
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 216
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Danh mục: Kinh Phật

Sản phẩm cùng loại