Giảm giá! Học Phật chánh pháp Xem lớn hơn

Học Phật chánh pháp

8935209630586

Sách mới phát hành

Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Đoàn Trung Còn
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 96
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 4750đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 14 250 ₫

-25%

Giá bìa: 19 000 ₫

Trong tập sách mỏng này, Cố học giả Đoàn Trung Còn chia sẻ kinh nghiệm tu tập của bản thân ông cùng với những quan điểm đại lược về vấn đề tu tập. Sách này không đi sâu vào các vấn đề lý luận phân tích, nhưng đề cập đến rất nhiều khái niệm cơ bản và bao gồm những chỉ dẫn thiết thực cho người tu tập.
Mặc dù đã viết ra cách đây hơn nửa thế kỷ, sách này vẫn giữ được những giá trị nhất định của nó, rất cần thiết cho những ai đang quan tâm tìm kiếm cho mình một hướng tu tập chân chánh ngay trong cuộc sống hằng ngày.
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Đoàn Trung Còn
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 96
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Danh mục: Kinh Phật

Sản phẩm cùng loại