Giảm giá! Vị Thánh Tăng Kỳ Dị Xem lớn hơn

Vị Thánh Tăng Kỳ Dị

8935209621218

Sách mới phát hành

Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Mật Nghĩa
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 620
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 30.000 đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 90 000 ₫

-25%

Giá bìa: 120 000 ₫

Vị Thánh Tăng Kỳ Dị là sự tích có thật của một vị Hoà thượng sống tại vùng Chiết Giang, Trung Hoa vào triều đời Tống (1150 - 1209).
Lúc chưa xuất gia, tên của Ngài là Lý Tu Duyên, khi quy y cửa Phật Ngài có pháp danh là Đạo Tế. Người đời thường gọi là Tế Điên Hoà Thượng vì Ngài làm những chuyện nghịch đời như là uống rượu, ăn thịt hoặc có những hành động kỳ lạ, khác thường, không phù hợp với giới luật của người tu hành đạo Phật thông thường. Do đó mà họ gọi là vị tăng điên điên khùng khùng.
Ngài nguyên là một vị A La Hán xuống thế gian để làm việc độ sinh cho nên không mấy ai hiểu được việc làm của Ngài. Ngài phải giả điên, giả khùng để tránh những thị phi, đố kỵ của người đời, đồng thời cũng để phá bỏ những chấp nhất thông thường của thế gian.
Ngài đã sử dụng thần thông để cứu người, giúp đời khiến cho dân chúng sùng ngưỡng mộ nên họ thường gọi là Tế Công Phật Sống, Nhà vua cuối cùng đã sắc phong cho Ngài là “Hộ Quốc Tấn Thiền Sư” và sắc tứ 16 chữ:
Phung điên khuyến thiện, dĩ tửu độ nhân.
Phổ độ quần mê, giáo hoá chúng sanh".

Sản phẩm cùng loại