Giảm giá! Mỗi Cuộc Đời Là Một Tấm Gương Hoằng Pháp Lớn Xem lớn hơn

Mỗi Cuộc Đời Là Một Tấm Gương Hoằng Pháp Lớn

8935209630920

Sách mới phát hành

Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Hòa Thượng Hsing Yun (Mạt Nhân Đạo Quang dịch)
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 344
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 27500đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 82 500 ₫

-25%

Giá bìa: 110 000 ₫

Cuốn sách MỖI CUỘC ĐỜI LÀ MỘT TẤM GƯƠNG HOẰNG PHÁP LỚN của Hòa thượng Hsing Yun viết về 10 vị Tì - kheo đệ tử lớn của Đức Phật, thầy Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiều-Liên vốn là học giả và lãnh tụ của ngoại đạo; thầy Ca-Chiên-Diên, Đại Ca-Diếp cũng là những vị có uy quyền và thuộc hàng trưởng lão của Ba-la-môn. Thầy A-Nan-Luật, A-Nan-Đà vốn xuất thân là vương tử; thầy Phú-Lâu-Na, Tu-Bồ-Đề cũng thuộc con nhà danh giá; thầy La-Hầu-La được tôn xưng là “con” của Phật; thầy Ưu-Ba-Li làm nghề hớt tóc thuộc chủng tộc nghèo hèn Thủ-đà-la cũng có địa vị được tôn trọng trong Tăng đoàn. Sau khi các thầy đã phát tâm quay về nương tựa Đức Phật, chỉ có một lòng tín ngưỡng, tôn kính, không hề khởi ý niệm so sánh giai cấp hay địa vị với Ngài.
Hòa thượng Hsing Yun nghiên cứu biên soạn hành trạng của mười vị đệ tử lớn. Với khả năng uyên bác về học thuật, năng lượng tu tập cao, và đặc biệt là nỗ lực hoằng dương phương pháp giải thoát của Phật đà, Hòa thượng đặc biệt chú trọng trình bày hạnh nguyện hoằng pháp các thầy một cách khoa học và đúng với tinh thần Phật giáo.
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Hòa Thượng Hsing Yun (Mạt Nhân Đạo Quang dịch)
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 344
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Danh mục: Kinh Phật

Sản phẩm cùng loại