Giảm giá! Tự lực & tha lực trong Phật giáo Xem lớn hơn

Tự lực & tha lực trong Phật giáo

8935209630814

Sách mới phát hành

Khổ sách: 13x19 cm
Tên tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 160
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 9500đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 28 500 ₫

-25%

Giá bìa: 38 000 ₫

Tự lực và tha lực là những khái niệm được đề cập rất nhiều trong Phật giáo. Hai khái niệm này bao trùm mọi tiến trình tu tập của một cá nhân và cũng quyết định pháp môn tu tập mà người ấy chọn. Nhìn một cách khái quát, có vẻ như các pháp môn trong Phật giáo thường nghiêng về một trong hai khuynh hướng, hoặc nhấn mạnh vào tự lực, hoặc nhấn mạnh vào tha lực. Tuy nhiên, ở mức độ thực hành giáo pháp một cách sâu xa hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng cả hai khuynh hướng này đều đồng thời hiện hữu trong mọi tiến trình tu tập của người Phật tử.
Dù vậy, trên bình diện lý thuyết thì để có thể thực sự nhận ra sự song song tồn tại của tự lực và tha lực, trước tiên chúng ta cần nhận hiểu rõ ý nghĩa của hai khái niệm này trong Phật giáo, cũng như thấy được các mối tương quan giữa chúng trong mọi tiến trình tu tập.
Khổ sách: 13x19 cm
Tên tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 160
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Danh mục: Kinh Phật

Sản phẩm cùng loại