Giảm giá! Giới Luật Bậc Tỳ - Kheo Xem lớn hơn

Giới Luật Bậc Tỳ - Kheo

9786046153801

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Nguyễn Minh Tiến
  • Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  • Năm xuất bản: 2018
  • Khổ sách: 14.5x20.5 cm
  • Số trang: 208
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: ĐQ
  • Tiết kiệm : 14.500đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 43 500 ₫

-25%

Giá bìa: 58 000 ₫

     Bài này của Đàm-vô-đức bô, ngài Đàm-đế soạn bản Hán văn vào năm 254.

     Trước hết, người xin thọ cụ túc giới đứng trước chư tăng mà thưa thỉnh hòa thượng rằng:

     Kính bạch đại đức, xin một lòng thương tưởng đến tôi. Tôi tên là ... ... xin thỉnh đại đức làm hòa thượng. Xin đại đức vì tôi làm hòa thượng, tôi nhờ nương theo đại đức mà có thể thọ giới cụ túc. Xin đại đức lấy lòng từ bi thương xót tôi.

     Thưa thỉnh như vậy ba lần. Như vị thầy nhận lời, sẽ nói là: "Tốt lắm, tôi nhận lời."

     Khi ấy , chúng tăng có người muốn thọ giới lui ra, đến một chỗ chỉ có thể nhìn thấy nhưng không nghe được nơi giới đàn. Vị giới sư sẽ thưa hỏi trước đại chúng rằng:

     Bạch chư đại đức, trong các vị đây, xin hỏi ai có thể vị đệ tử này mà nhận làm giáo thọ sư hay chăng ?

     Vị tỳ - kheo nào trong đại chúng nhận làm giáo thõe bước ra trả lời: "Tôi có thể nhận làm."

Sản phẩm cùng loại