Truyện tranh Đức Phật Thích Ca - Từ hành đạo đến nhập niết bàn (Tập 3)

8935209623144

Sách mới phát hành

Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Nguyễn Phước Minh Mẫn
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 128
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 8750đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 33 750 ₫

-25%

Giá bìa: 45 000 ₫

Truyện Tranh Đức Phật Thích Ca - Từ Hành Đạo Đến Niết Bàn
Đức phật Thích ca một trong vài bậc vĩ nhân của loài người, đã nhập diệt hơn 25 thế kỷ, nhưng vẫn ảnh hương mạnh mẽ đến cuộc sống của khoảng một phần tư dân số toàn cầu.
Trong khi Hán tự xây dựng chữ Phật bằng bộ phận Nhân (người) thêm chữ Phất (phủi); ngầm ý rằng Phật phủi bỏ, giải thoát khỏi những đau khổ của con người".
Phật hoàn toàn thoát khỏi những đau khổ của con người là do giải thoát, hiểu được "các khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, kết quả an lạc khi giải thoát, con đường thực hành để giải thoát".Giải được thì thoát!
Bốn sự thật diệu kỳ đã được giãi bày, bốn chân lý tuyệt đối có công năng kỳ diệu có thể giúp mọi người thoát khỏi khổ đau.
Truyện tranh Từ hành đạo đến Niết Bàn sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về Bậc thầy vĩ đại Thích ca Mâu ni.
Bạn cũng sẽ thành Phật, chúng ta sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta hãy lật từng trang sách để tìm hiểu hành trình của Đức phật Thích ca.
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Nguyễn Phước Minh Mẫn
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 128
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Danh mục: Kinh Phật"

Sản phẩm cùng loại