Giảm giá! Mười đức tính cần có của người xuất gia Xem lớn hơn

Mười đức tính cần có của người xuất gia

8935209621539

Sách mới phát hành

Khổ sách: 13x19 cm
Tên tác giả: Đại sư Tinh Vân ( Dịch: Thích Đạt Ma Chí Hải)
Nhà Xuất Bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 120
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 5500đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 16 500 ₫

-25%

Giá bìa: 22 000 ₫

Sách Mười Đức Tính Cần Có Của Người Xuất Gia đã được đại sư Tinh Vân giảng dạy cho những hành giả tập tu ngắn hạn ở chùa Phật Quang Sơn, vào tháng 8 năm 1991, những lời dạy của Đại sư có giá trị thiết thực cho người mới bước chân vào đạo, giúp họ có định hướng đúng đắn hơn trong việc tu tập của mình.
Khổ sách: 13x19 cm
Tên tác giả: Đại sư Tinh Vân ( Dịch: Thích Đạt Ma Chí Hải)
Nhà Xuất Bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 120
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Danh mục: Kinh Phật

Sản phẩm cùng loại