Giảm giá! Một trăm lời khuyên dạy Xem lớn hơn

Một trăm lời khuyên dạy

8935209621485

Sách mới phát hành

Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Dilgo Khyentse Rinpoche & Padampa Sangye (Thanh Liên việt dịch)
Nhà Xuất Bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 200
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 11250đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 33 750 ₫

-25%

Giá bìa: 45 000 ₫

Một Trăm Lời Khuyên Dạy là di chúc tâm linh của Paramabuddha, một hiền giả vĩ đại người Ấn Độ, thường được biết đến nhiều hơn với tên Tây Tạng là Padampa Sangye. Trong một đời trước, ngài là một đệ tử thân thiết của Đức Phật và chính Đức Phật đã tiên đoán rằng trong một tái sinh sau này, Padampa Sangye sẽ làm lợi lạc vô số chúng sinh.
Tập sách gồm những nội dung chính như sau:
Lời giới thiệu của Trulshik Rinpoche
Chú thích của các dịch giả
Lời nói đầu
Những bài kệ và luận giảng
Chú thích
Thuật ngữ
Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Tên tác giả: Dilgo Khyentse Rinpoche & Padampa Sangye (Thanh Liên việt dịch)
Nhà Xuất Bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 200
Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Danh mục: Kinh Phật

Sản phẩm cùng loại