Giảm giá! Quyết địa tinh thư - Sa thủy pháp Xem lớn hơn

Quyết Địa Tinh Thư - Sa Thủy Pháp

8935209620938

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Võ Văn Ba (Tuệ Minh)
  • Nhà Xuất Bản: Thời Đại
  • Năm xuất bản: 2013
  • Khổ sách: 16x24 cm
  • Số trang: 472
  • Bìa : cứng
  • Độc quyền/Liên kết: ĐQ
  • Tiết kiệm: 45.000đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 135 000 ₫

-25%

Giá bìa: 180 000 ₫

1- Sa Pháp: Sa pháp loan đầu bàn về các Long Sa chung quanh chính mạch như: tả hữu là Long Hổ Sa, trước huyệt là an sơn, viễn triều sơn, sau huyệt là Quỷ Sơn, Thác Sơn, Lạc Sơn. Xa hơn như: Triều Sơn, Tống Sơn, La Thành, La tinh, Thủy khẩu sơn v.v… Sa pháp lý khí như:
Thu sa xuất sát, Địa mẫu quái v.v…
2- Thuỷ pháp: Nói về Thủy hình, Minh đường.
Lý khí luận về 12 cung trường sinh. Phiêu Quái cửu tinh. Cách điêu sa nạp Thủy lập hướng.

Sản phẩm cùng loại