Mới Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Ký Xem lớn hơn

Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Ký

1950028001949

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Thích Nhất Chân
  • Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  • Năm xuất bản: 2017
  • Khổ sách: 14x20x1.5cm
  • Số trang: 336

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 33 000 ₫

Lời tựa:

Giới thiệu sơ lược về Ấn Thuận và Đàm Loan đại sư

Tịnh độ luận

Vãng sinh tịnh độ luận giàng ký

Vô lượng thọ kinh ưu bà đề xá

Nguyện sinh kệ chú

Quyển thượng

Quyển hạ 

Lược luận an lạc tịnh độ nghĩa

Không có đánh giá của khách hàng tại thời điểm này.

Viết một đánh giá

Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Ký

Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Ký

  • Tên tác giả: Thích Nhất Chân
  • Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  • Năm xuất bản: 2017
  • Khổ sách: 14x20x1.5cm
  • Số trang: 336

Sản phẩm cùng loại