Tông Chỉ Lâm Tế Xem lớn hơn

Tông Chỉ Lâm Tế

9786048953034

Sách mới phát hành

 • Tên tác giả: Thích Nguyên Chơn
 • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
 • Năm xuất bản: 2018
 • Khổ sách: 16x24 cm
 • Số trang: 174
 • Bìa: mềm

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 80 000 ₫

Mục Lục

Gia Phong Lâm Tế

Ngữ Lục Của Thiền Sư Lâm Tế

Khám biện

Hành lục

Tông Chỉ Và Gia Phong Lâm Tế

Bốn liệu giản của Lâm Tế

Ba câu của Lâm Tế

Tam huyền tam yếu của Lâm Tế

Phụ ghi những lời của Sơn Đường Thuần luận về Tam huyền

Bốn tiếng thét của Lâm Tế

Bốn câu chủ – khách của Lâm Tế

Bốn chiếu dụng của Tông Lâm Tế

Ba trạng thái khóc của Tông Lâm Tế

Ba trạng thái cười của Tông Lâm Tế

Bảy việc tùy thân của Tông Lâm Tế

Bốn việc tùy thân của Tông Lâm Tế

Tám gậy của Tông Lâm Tế

Bốn đại thế của Lâm Tế

Tám đại thế của Lâm Tế

Câu song minh ám của Tông Lâm Tế

Tông Lâm Tế, ngoài ba câu tỉnh ngộ đi!

Tông Lâm Tế, trong sáu câu thể hội lấy đi!

Ba câu nói về ý Tổ sư từ Tây Trúc sang của Tông Lâm Tế

Chú thích ba câu của Huyền Sa

Ba yếu quyết của Tông Lâm Tế

Sáu loại thuốc bệnh của Tông Lâm Tế

Mười ba câu của Tông Lâm Tế

Mười trí đồng chân của Phần Dương

Bốn câu của Phần Dương

Ba câu của Phần Dương

Ba yếu quyết của Phần Dương

Mười tám câu hỏi của Phần Dương

Ba loại sư tử của Phần Dương

Chín câu dùng chỉ thị người học của Thiền sư Phù Sơn Hoàng Long tam quan

Mười môn dùng để kiểm tra người học của Nam Đường

Bài tụng về Tông chỉ Lâm Tế

Pháp Nhãn Tông Môn Nhập Qui

 1. Tâm địa chưa sáng dối làm thầy
 2. Bảo vệ môn phong không thông nghị luận
 3. Nêu đề cương mà không biết nguồn gốc truyền thừa
 4. Đối đáp không xem xét thời cơ và không có Tông nhãn
 5. Lí – sự trái nhau, tịnh – uế không phân biệt
 6. Không gạn lọc chọn lựa, vội ức đoán ngôn cú cổ kim
 7. Chỉ ghi nhớ văn tự, đến lúc gặp việc lại không biết diệu dụng
 8. Chẳng thông giáo điển, dẫn chứng sai lầm
 9. Không biết thanh luật, không hiểu đạo lí mà thích ca tụng
 10. Cố giữ điều xấu của mình, thích tranh thắng – thua

Sản phẩm cùng loại