Giảm giá! Vũ trụ quan phật giáo - triết học và nguồn gốc Xem lớn hơn

Vũ trụ quan phật giáo - triết học và nguồn gốc

8932324454547

Sách mới phát hành

Tên tác giả: Akira Sadakata (Trần Văn Duy dịch)

Khổ sách: 13x20.5 cm
Nhà Xuất Bản: Tri Thức

Năm xuất bản: 2017
Số trang: 340

Độc quyền/Liên kết: LK
Tiết kiệm: 18.000đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 72 000 ₫

-20%

Giá bìa: 90 000 ₫

Tập sách nghiên cứu và minh họa chi li này đã cung cấp cho độc giả phương Tây một dẫn luận hiếm có về những quan điểm phức tạp và hấp dẫn trong cấu trúc vũ trụ của Phật giáo. Cuốn sách bắt đầu bằng việc giải thích rõ ràng về vũ trụ quan cổ điển, cùng với tương quan của nó, vũ trụ Ấn Độ trung tâm và vô số thiên đường, địa ngục, đồng thời làm sáng tỏ mối liên hệ vũ trụ cho đến những ưu tư của con người về nghiệp, luân hồi, và giác ngộ. Nó tiến tới thảo luận về quan niệm của Đại thừa về vũ trụ như là một đóa sen hàm chứa vô lượng vô biên cảnh giới, mỗi một cảnh giới là của một vị Phật. Sau đó, khảo sát những sự thay đổi trong khái niệm địa ngục và chư thiên, tác giả truy nguyên về sự chuyển đổi của Phật giáo dần dần từ một tôn giáo đến huyền thoại. Xuyên suốt từ đầu đến cuối, cách thức xử lý về phương diện lịch sử, địa lý, và giáo lý nguyên thủy của Phật giáo đã bổ sung những miêu tả chi tiết về vũ trụ. Cuối cùng, tác giả cho chúng ta thấy làm thế nào mà môn triết học cổ xưa này có sự tương đồng với quan niệm của khoa học hiện đại về vũ trụ, và thậm chí ngày nay nó có thể giúp chúng ta hướng đến một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Sản phẩm cùng loại