Giảm giá! Hiểu và Dùng Các Tiếp Ngữ Tiếng Anh Xem lớn hơn

Hiểu và Dùng Các Tiếp Ngữ Tiếng Anh

08935209613848

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Nguyễn Thuần hậu
  • Nhà Xuất Bản: Đồng Nai
  • Năm xuất bản: 2016
  • Khổ sách: 14.5x20.5cm
  • Số trang: 160
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: ĐQ
  • Tiết kiệm: 6.400

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 25 600 ₫

-20%

Giá bìa: 32 000 ₫

Trong Hiểu Và Dùng Các Tiếp Ngữ Tiếng Anh, tác giả phân tích và giúp người học hiểu sâu về một trong những phương thức cấu tạo từ quan trọng trong tiếng Anh: sử dụng tiếp ngữ.

Khi nắm hiểu phương thức cấu tạo này, người học tiếng anh sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc mở rộng vốn từ mới, cũng như dễ dàng hơn trong việc sử dụng đúng những từ đã học.

Sản phẩm cùng loại