Giảm giá! Vòng Tròn Bất Tận Xem lớn hơn

Vòng Tròn Bất Tận

8935074103345

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả:Bernie Glassman
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 2015
  • Khổ sách: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 206
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: LK
  • Tiết kiệm:  12.000 đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 48 000 ₫

-20%

Giá bìa: 60 000 ₫

Vòng Tròn Bất Tận

“Một cuốn sách thông thái cả về tâm linh và đời sống. Glassman là một vị thầy sáng suốt với phương tiện thiện xảo, có thể làm sáng tỏ những chủ đề sâu xa trong Thiền.”

-Tạp chí Tâm Linh Và Sức Khỏe

“Phong cách của Glassman giống như một tấm kính dày trong suốt: rõ ràng, cô đọng, và mạnh mẽ. Bằng cách kết hợp ẩn dụ, minh họa và trừu tượng, ông đi tới trung tâm của nhiều khái niệm cốt yếu, nhắc chúng ta nhớ rõ rằng, bên cạnh những yếu tố khác, chúng ta không hành trì để trở nên giác ngộ mà chúng ta hành trì vì chúng ta là người giác ngộ.”

-Tuần báo Publishers Weekly

“Một cuốn sách có tính chất bước ngoặt cho các môn sinh Thiền, một người bạn đồng hành tốt, và một người hướng dẫn đáng tin cậy.”

-Zoketsu Norman Fischer, người sáng lập Everyday Zen Foundation

Ở đây, một trong những bậc thầy dạy Thiền nổi bật nhất đã làm sáng tỏ hai tác phẩm chủ chốt - Bát Nhã Tâm Kinh và Tham Đồng Khế - cũng như những Bồ Tát Giới trong Thiền. Các luận giải của ông dựa trên những hội thảo mà ông đã thực hiện trong vai trò người đứng đầu Cộng đồng Thiền New York, chứa đựng những nguyên tắc đã trở thành nền tảng của việc hành thiền.

Sản phẩm cùng loại