Giảm giá! Mạnh Tử Xem lớn hơn

Mạnh Tử

9786045866535

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP.HCM
  • Năm xuất bản: 2017
  • Khổ sách:13 x 19 cm
  • Số trang: 215
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: LK
  • Tiết kiệm:  8.700 đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 49 300 ₫

-15%

Giá bìa: 58 000 ₫

Mạnh Tử

Mạnh Tử là đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời Chiến Quốc, thời kỳ nở rộ các nhà tư tưởng lớn với các trường phái như Pháp gia, Du thuyết, Nho gia, Mặc gia... (thời kỳ bách gia tranh minh). Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Mạnh Tử phát triển thêm tư tưởng của Khổng Tử với chủ trương dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, ông cũng là người đưa ra thuyết tính thiện của con người rằng con người sinh ra đã là thiện rồi nhân chi sơ bản tính thiện, tư tưởng này đối lập với thuyết tính ác của Tuân Tử rằng nhân chi sơ bản tính ác. Ông cho rằng "kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị". Học thuyết của ông gói gọi trong các chữ "Nghĩa", "Trí", "Lễ", "Tín". 

Sản phẩm cùng loại