Mới Giảm giá! Dưới Cội Bồ Đề Xem lớn hơn

Dưới Cội Bồ Đề

8935074113962

Sách mới phát hành

 • Tên tác giả: Ajahn Buddhadasa
 • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
 • Năm xuất bản: 2018
 • Khổ sách: 13.5 x 21 cm
 • Số trang: 280
 • Bìa: mềm
 • Độc quyền/Liên kết: LK
 • Tiết kiệm: 21.600 đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 86 400 ₫

-20%

Giá bìa: 108 000 ₫

Sách "Dưới cội bồ đề" đưa chúng ta trở về với những giáo lý cốt yếu của đạo Phật – các nguyên lý duyên sinh và duyên khởi.Ajahn Buddhadāsa đã cố gắng chứng minh rằng duyên khởi là một qui luật tự nhiên, rồi từ đó đưa ra một sự giới thiệu hấp dẫn về triết lý đạo Phật, về các phép tu tập. Sách dựa trên những lời của Đức Phật từ kinh văn Pali, ông đã đem lại sự sáng tỏ và giản dị cho một vấn đề xưa nay vẫn được xem như một nút thắt bí hiểm mang tính triết học. Qua việc đưa duyên khởi vào vị trí trung tâm của nó trong Phật giáo, Ajahn Buddhadāsa đã cho chúng ta thấy những cách nhìn về minh triết và sự giác ngộ của Đức Phật.

Không có đánh giá của khách hàng tại thời điểm này.

Viết một đánh giá

Dưới Cội Bồ Đề

Dưới Cội Bồ Đề

 • Tên tác giả: Ajahn Buddhadasa
 • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
 • Năm xuất bản: 2018
 • Khổ sách: 13.5 x 21 cm
 • Số trang: 280
 • Bìa: mềm
 • Độc quyền/Liên kết: LK
 • Tiết kiệm: 21.600 đ

Sản phẩm cùng loại