Mới Lời Phật Dạy Về Sự Hòa Hợp Trong Cộng Đồng Và Xã Hội Hợp Tuyển Từ Kinh Tạng PàLi Xem lớn hơn

Lời Phật Dạy Về Sự Hòa Hợp Trong Cộng Đồng Và Xã Hội Hợp Tuyển Từ Kinh Tạng PàLi

9786048915087

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 2018
  • Khổ sách: 16 x 24 cm
  • Số trang: 320
  • Bìa: mềm
  • Độc quyền/Liên kết: LK
  • Tiết kiệm: 7.000 đ

Giá bán: 70 000 ₫

Sản phẩm cùng loại