Từ Ngữ Dẫn Giải - Sấm Giảng Thi Văn (Trọn bộ 2 tập) Xem lớn hơn

Từ Ngữ Dẫn Giải - Sấm Giảng Thi Văn (Trọn bộ 2 tập)

9999202438500

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Trần Văn Lợi
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 2018
  • Khổ sách: 16 x 24 cm
  • Bìa: Cứng
  • Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 1 200 000 ₫

Nhiều công trình nghiên cứu về Sẩm Giảng Thị Văn trước đã goisp phần hiệu quả vào công việc truyền bá cũng như học hiểu cho những thế hệ hiện tại và tương lai. Tôi không màng sự hiểu biết nông cạn, góp phần nhỏ bé của mình vào công việc tìm hiểu từ ngữ trong Sấm Giảng Thi Văn, với tinh thần cùng kiến thức cá nhân và nghiên cứu các tác phẩm nội điển của những người đi trước để hình thành bộ sách này

Sản phẩm cùng loại