Đạo Vô Ngại Giải Xem lớn hơn

Đạo Vô Ngại Giải

9999202440060

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Nguyễn Văn Ngân
  • Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp TP.HCM
  • Năm xuất bản: 2006
  • Khổ sách: 14.5x20.5 cm
  • Số trang: 901
  • Bìa: mềm

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 140 000 ₫

GIỚI THIỆU SÁCH

Đạo Vô Ngại Giải

Sau khi xuất gia tu học dưới sự giảng dạy của Đức Phật Siddhartha Gotama được hai tuần, ngài Sariputta chứng Vô Ngại Giải (A ii 160). Đức Phật biết rõ và xác nhận trí tuệ của ngài Sariputta (M iii 25). Nói một cách giản dị, chứng Vô Ngại Giải có nghĩa là không cạn lời bí lối khi giải thích giáo pháp của Đức Phật. Trong Đạo Vô Ngại Giải, vị đệ tử đại trí tuệ của Đức Phật đã giải thích có hệ thống, hướng dẫn rất thực tiễn một cách lãnh hội giáo pháp căn bản của Đức Phật như thế nào để có thể đưa đến giác ngộ....

Sản phẩm cùng loại