Mới Kinh dược sư lưu li quang Như Lai bản nguyện công đức Xem lớn hơn

Kinh dược sư lưu li quang Như Lai bản nguyện công đức

Sách mới phát hành

 • Tên tác giả: Tỳ Kheo Thích Nguyên Chơn
 • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
 • Năm xuất bản: 2019
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 86
 • Bìa: cứng

Giá bán: 90 000 ₫

Không có đánh giá của khách hàng tại thời điểm này.

Viết một đánh giá

Kinh dược sư lưu li quang Như Lai bản nguyện công đức

Kinh dược sư lưu li quang Như Lai bản nguyện công đức

 • Tên tác giả: Tỳ Kheo Thích Nguyên Chơn
 • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
 • Năm xuất bản: 2019
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 86
 • Bìa: cứng

Sản phẩm cùng loại