Giáo nghĩa khai thị ngộ nhập Xem lớn hơn

Giáo nghĩa khai thị ngộ nhập

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: TK.Thích Nguyên Chơn
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 2018
  • Khổ sách: 16 x 24 cm
  • Bìa: cứng

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 2 300 000 ₫

Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập Trọn Bộ

Bộ sách 8 quyển Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập gồm 68 tác phẩm. Trong đó có 11 bộ kinh, 44 bộ kinh sớ-luận, và 13 bộ gồm những thể loại khác nhau. Tất cả 68 tác phẩm này được trích xuất từ bộ loại Pháp Hoa trong Đại Chính tân tu Đại tạng kinh. Trong đây, ngoài các bộ kinh do Đức Phật thuyết, còn có kinh sớ - luận - luận sớ - sử truyện - sám văn - tán văn - phát nguyện văn của nhiều vị Tổ sư, Luận sư tông Pháp Hoa, Tam Luận… nổi tiếng, có thể làm nền tảng cho việc tu tập và nghiên cứu giáo nghĩa này.

Sản phẩm cùng loại