Giảm giá! Công Giáo Và Đức KiTô Xem lớn hơn

Công Giáo Và Đức KiTô

9786046164258

Sách mới phát hành

Tên tác giả: Lý Minh Tuấn

Khổ sách: 14.5x20.5 cm
Nhà Xuất Bản:
Tôn Giáo

Năm xuất bản: 2019
Số trang: 1232

Độc quyền/Liên kết: ĐQ
Tiết kiệm: 80.000đ

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 240 000 ₫

-25%

Giá bìa: 320 000 ₫

Công Giáo Và Đức Ki Tô cốt yếu dành cho những bạn ở ngoài Công giáo, muốn có kiến thức về Công giáo, một tôn giáo từ Israel được truyền sang phương Tây và truyền vào Việt Nam đã được gần 500 năm rồi.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

  • Tập Thượng:

Chương I: Mỗi liên hệ giữa Công giáo và Do thái giáo

Chương II: Ngũ kinh và những vấn đề liên quan

Chương III: Các sách Yôsua, thẩm phán, Rut, Samuel và các vua

Chương IV: Các sách ký sự (I và II)

Chương V: Các sách khôn ngoan

Chương VI: Các tiên tri

Chương VII: Mười hai tiên tri nhỏ

Chương VIII: Tổng kết về Cựu ước

  • Tập Hạ:

Chương IX: Tìm hiểu Tân ước

Chương X: Đức Gieeseessu Kytô

Chương XI: Giáo lý của đức Gieessu Kytô Chủ đề của Tân ước

Chương XII: Công vụ tông đồ

Chương XIII: Các thư của Thánh Phaolô

Chương XIV: Các thư chung

Chương XV: Khải huyền

Chương XVI: Kinh thánh qua cái nhìn từ phương Đông

Sản phẩm cùng loại